Välkommen till Texthäxan!

Katarina Hultin, Texthäxan

Inget kan såsom ett ord beröra en människa. Ett enda ord kan locka fram minnen, dofter, ljud och känslor. Arbetar man med texter betyder ordval och språkliga nyanser allt.
 

Jag är copywriter och skribent, mitt jobb är att med mina ord förmedla ditt budskap så att det når fram till rätt person. Det kan ske genom exempelvis broschyrer, direktutskick, web eller artiklar. Jag erbjuder alla typer av textarbeten samt korrekturläser eller redigerar andras texter.

Läs mer om mig

 


Ny företagsform

Sedan april 2013 är Texthäxan en del av Struktur kommunikation & kvalitetssystem i Göteborg AB där jag ansvarar för kommunikationen. Mitt arbetssätt och mina kunder är till stora delar desamma och jag väljer att behålla Texthäxan som signatur och hemsida. De texter och den information som ligger här är fortfarande aktuell, liksom mina kontaktuppgifter.

Att beskriva och informera om en person, verksamhet eller ett företag ställer höga krav

Texten ska vara tydlig och informativ utan att vara tråkigt och läsaren ska bli tillräckligt intresserad för att ta till sig det som sägs.
För att sätta mina ord på det någon annan vill berätta behöver jag lära känna, förstå och själv bli berörd. Det betyder att jag först läser på och sedan kommer på besök. Ett möte säger mer än tusen ord och ger mig den bild och känsla som jag behöver. Att fånga personligheten i exempelvis ett företag och hitta rätt ton i texten är ett viktigt verktyg för att nå fram.

Det här exemplet är gjort för Bröderna Tranberg, Kranio-sakrala terapeuter i Göteborg.
Broschyren är gjord i samarbete med Format Reklam & Media i Göteborg.

Bröderna Tranberg, broschyr

 

 

Se mer referensmaterial här